فروشگاه

گلدوزی شماره چهار
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
گلدوزی شماره شش
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
نمایش همه

گلدوزی شماره پنج

5,000 تومان

این مجموعه آموزشی در قالب فیلم یک ساعته تدارک دیده شده و با زبان فارسی و بیانی ساده و شیوا به بیان نکات و آموزش می پردازد؛

مباحثی که در این آموزش به آن پرداخته شده است ، عبارتست از :

  • کاموا دوزی
  • چهل تکه دوزی
  • تکه دوزی با لایه چسب
  • تکه دوزی با ابر یا پشمم شیشه
  • زنجیره دوزی و پیله دوزی