فروشگاه

گلدوزی شماره سه
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
گلدوزی شماره پنج
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
نمایش همه

گلدوزی شماره چهار

5,000 تومان

این مجموعه آموزشی در قالب فیلم یک ساعته تدارک دیده شده و با زبان فارسی و بیانی ساده و شیوا به بیان نکات و آموزش می پردازد؛

مباحثی که در این آموزش به آن پرداخته شده است ، عبارتست از :

 

  • دوخت گل پفکی
  • پولک دوزی
  • مروارید دوزی
  • دوخت گل مینایی
  • قیطان دوزی
  • دالبر دوزی
  • برودری دوزی