نمایش همه

این مجموعه آموزشی در قالب فیلم یک ساعته تدارک دیده شده و با زبان فارسی و بیانی ساده و شیوا به بیان نکات و آموزش می پردازد؛

 

 مباحثی که در این آموزش به آن پرداخته شده است ، عبارتست از :

دوخت گل پفکی

پولک دوزی

مروارید دوزی

دوخت گل مینایی

قیطان دوزی

دالبر دوزی

برودری دوزی

 

 

 

 

گلدوزی ۴
امتیاز به این مطلب