نمایش همه

این مجموعه آموزشی در قالب فیلم یک ساعته تدارک دیده شده و با زبان فارسی و بیانی ساده و شیوا به بیان نکات و آموزش می پردازد؛

 

 مباحثی که در این آموزش به آن پرداخته شده است ، عبارتست از :

دوخت یقه لباسی

شبکه دوزی

سکمه دوزی

ابریشم دوزی

ژور دوزی

 

 

 

گلدوزی ۶
امتیاز به این مطلب