نمایش همه

این مجموعه آموزشی در قالب فیلم یک ساعته تدارک دیده شده و با زبان فارسی و بیانی ساده و شیوا به بیان نکات و آموزش می پردازد؛

 

 مباحثی که در این آموزش به آن پرداخته شده است ، عبارتست از :

انواع گلدوزی و تزیین روی پارچه

پهن و باریک برگها و سایه زدن گلها

دور دوزی گلها و سایه زدن برگها

توپر دوزی

توری دوزی

شن دوزی

ابر دوزی

 

گلدوزی ۲
امتیاز به این مطلب