فروشگاه

کوتاه کردن مو ,مدل شماره ۳
۱۳۹۶-۰۵-۰۴
کوتاه کردن مو ,مدل شماره ۱
۱۳۹۶-۰۵-۰۴
نمایش همه

کوتاه کردن مو ,مدل شماره ۲

8,000 تومان

در این فیلم آموزشی ، ما به شما نحوه کوتاه کردن مو را آموزش میدهیم . مدلی که قرار است یاد بگیرید طبق همان تصاویری است که مشاهده می کنید . این فیلم آموزشی به زبان فارسی و با بیانی شیوا امکان این را فراهم کرده که همه افراد بتوانند با کمترین مهارت نیز این آموزش ها را فرا بگیرند .