فروشگاه

کوتاه کردن مو ,مدل شماره ۴
۱۳۹۶-۰۵-۰۴
کوتاه کردن مو ,مدل شماره ۲
۱۳۹۶-۰۵-۰۴
نمایش همه

کوتاه کردن مو ,مدل شماره ۳

8,000 تومان

در این فیلم آموزشی ، ما به شما نحوه کوتاه کردن مو را آموزش میدهیم . مدلی که قرار است یاد بگیرید طبق همان تصاویری است که مشاهده می کنید .این فیلم آموزشی به زبان فارسی و با بیانی شیوا امکان این را فراهم کرده که همه افراد بتوانند با کمترین مهارت نیز این آموزش ها را فرا بگیرند .