فروشگاه

کوتاه کردن مو ,مدل شماره D
۱۳۹۶-۰۵-۰۴
کوتاه کردن مو ,مدل شماره ۳
۱۳۹۶-۰۵-۰۴
نمایش همه

کوتاه کردن مو ,مدل شماره ۴

8,000 تومان

در این فیلم آموزشی ، مدلی که قرار است یاد بگیرید طبق همان تصویری است که مشاهده می کنید . این فیلم آموزشی به زبان فارسی و با بیانی شیوا امکان این را فراهم کرده که همه افراد بتوانند با کمترین مهارت نیز این آموزش ها را فرا بگیرند .